logo a msc

Maastrichtse Ski Club

Clubblad ~ Convocatie

Vier maal per jaar ontvangen de leden per e-mail de M.S.C. Convocatie met de verenigingsagenda, mededelingen van het bestuur, terugblik op recente activiteiten, etc.

Er is plaats voor vrije nieuwsgaring, wisselingen in het ledenbestand en ontwikkelingen die raakvlakken hebben met M.S.C.

Alle leden worden verzocht het clubblad levendig te houden met verslagen en andere bijdragen.

De lay-out wordt verzorgd door het clubsecretariaat.

terug